2019

Här presenteras höstens program.
Allteftersom det blir aktuellt med anmälan finns den aktuella träffen under "Nästa Träff".
Hela programmet finner du också i Medlemsblad nr 1 och 2, som finns under "Medlemsblad"

Torsdagen den 5 september 2019
Höstmöte i Dalslandsstugan

Söndagen den 6 oktober 2019
Söndagsmiddag

Torsdagen den 10 oktober 2019
Follow the money - Stadspromenad

Söndagen den 17 november 2019.
Peoria Jazz Band
Observera ändring av dag!!

Torsdagen den 12 december 2019
Julfest

Så här hittar du till Masthuggets hus