Vårens sista träffar inklusiv Dalaträffen i sommar fick lov att ställas in.
De förhoppningar vi hade att restriktionerna skulle mildras efter sommaren grusades och det planerade programmet ändrades påtagligt!
Redan höststarten genomfördes som en friluftsaktivitet och resten av höstens träffar ersattes efter hand!


Och nu inför våren 2021 kära Dalfôlk!
Vårens program beräknas starta under april då vi bedömer att det finns en chans att vaccinprogrammen har hunnit ge någon effekt
Mer information kommer i Mdlemsblad 1/21 under januari och här på nätet
när vi kommit in i 2021.
Så här hittar du till Masthuggets hus