Chalmerska huset

Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00
Föredrag om framtidsfullmakt av jurist på Chalmerska huset Södra Hamngatan 1.
Efter föredraget intar vi frukost och därefter guidas vi genom husets historiska, eleganta och
charmfulla miljöer av Daniel Rydståle.
Vi avslutar rundvandringen i Skandinaviska bankens gamla valv.

Bindande anmälan senast 1 mars 2020 genom inbetalning av 100 kr per medlem
eller 125 kr per gäst till plusgiro 4 47 86-2.

Frågor: Anita Grandin Dahlberg Tel. 073 992 03 05
Så här hittar du till Masthuggets hus