Först en inbjudan till ett försök att starta en form för lite tätare kontakter inom Dala Gille redan innan den traditionella formen av årets program och sammankomster startar

Söndagsmiddag
Söndagen den 10 februari 2019

En av våra medlemmar föreslog att vi träffas för att äta söndagmiddag ute någon gång då och då.
Bra förslag, tyckte styrelsen och beslöt ta initiativet till ett första tillfälle
söndagen den 10 februari klockan 14.00 på Restaurang Himalaya, Olivedalsgatan 13, Göteborg.

Vill du vara med ringer du Margareta Eriksson, tel 0708-353378, alt 031-912667 alt mejlar brittmarga@gmail.com, som bokar bord åt alla.


In vino veritas !
Torsdagen den 21 februari kl 14.00

Vi börjar årets vanliga sammankomster med en vinprovning torsdagen den 21 februari kl 18.00 i Masthuggets Hus.
En av våra medlemmar i Dala Gille, Walter Ryd som har universitetspoäng i vinkunskap, leder provningen. Vi testar fyra röda viner och serveras därefter en charkuteri- och ostbricka.
Vi kommer också att ha ett vinlotteri, 5 kr/lott.
Medlem betalar 150 kr, gäst 175 kr. Bindande anmälan genom betalning till Gillets plusgirokonto 4 47 86-2 senast den 10 februari.Så här hittar du till Masthuggets hus

Här finns tider för årets program.