Välkommen till sidan främst för medlemmar

Här finns ett par öppna sidor för Stadgar och Protokoll för de två reguljära mötena per år.
Dessutom finns en matrikel som uppdateras en gång om året. Den kan bara medlemmar komma åt.
Här finns också länkarna för vägvisning till aktuella lokaler och mötesplatser.


Medlemsvärvning

Gillemedlemmar!
Många ideella föreningar av Dala Gilles storlek har numera begränsade möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Lagar om den personliga integriteten stoppar tidigare möjligheter att köpa information om personer som flyttat från Dalarna till Göteborgsområdet.
Dala Gille får därför helt förlita sig på sina medlemmar och personliga kontakter. Det har visat sig att det fungerar. Men vi tror att det skulle kunna fungera ännu bättre.
Därför bjuds alla gillemedlemmar som värvar en ny medlem på gratis deltagande i en valfri gilleträff under hela året 2021. Kan du inte ta ut premien i år kan du ta ut den 2023.
Värvar du flera nya medlemmar får du flera gratisträffar.
Börja nu!
Meddela namn och adress på den du värvat till vår kassör Ingvar Ericson på telefon 070 313 88 20 eller mail: adm@dalagille.se.
Styrelsen för Dala Gille i Göteborg